Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
15 36,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
15 36,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
13 31,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
9 21,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 14,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 12,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 4,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 4,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 2,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,4%