Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
103 68,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
33 21,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
26 17,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 11,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14 9,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 4,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 3,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 3,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 3,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,3%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 0,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,6%