Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
59 29,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
52 26,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
47 23,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
38 19,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
37 18,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
30 15,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 14,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
28 14,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
22 11,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
21 10,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
17 8,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
17 8,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
17 8,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
15 7,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
15 7,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
14 7,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
14 7,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
12 6,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
10 5,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 4,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 4,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 3,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
6 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 2,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy