Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
59 36,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
53 32,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
43 26,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 17,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
26 16,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
19 11,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 11,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
17 10,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
12 7,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 6,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 1,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 100,0%