Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
143 74,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77 40,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
67 35,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
39 20,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 10,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 7,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 6,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 4,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
9 4,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy