Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
68 53,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
40 31,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
29 22,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
21 16,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 9,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
11 8,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
10 7,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 7,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 6,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 1,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,5%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,7%