Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
171 70,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
129 52,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
129 52,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
59 24,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
58 23,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
58 23,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
54 22,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
46 18,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
44 18,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
38 15,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
35 14,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
35 14,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
34 13,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
31 12,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
28 11,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
25 10,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
22 9,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 9,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
14 5,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
14 5,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
14 5,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
11 4,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 4,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 4,0%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
9 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 3,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 2,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 2,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,8%