Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
32 65,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 18,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 6,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 6,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 6,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 4,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 4,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 2,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 2,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 2,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 2,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 2,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 2,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 2,0%