Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
190 59,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
117 36,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
64 20,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
56 17,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
43 13,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
33 10,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31 9,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
26 8,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
26 8,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
21 6,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 6,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
19 5,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
17 5,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
16 5,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
16 5,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15 4,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 3,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 2,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
9 2,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 2,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
8 2,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 1,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 1,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4 1,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 0,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 0,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 0,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
83 95,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
12 13,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 9,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 5,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 2,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 2,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 1,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 1,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,1%