Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
184 79,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
38 16,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
38 16,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 9,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
19 8,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 8,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 5,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 4,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 4,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 1,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 1,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 1,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 0,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,4%