Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
70 53,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 21,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
25 19,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
13 10,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 9,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 8,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 6,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 6,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 6,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 6,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 3,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 3,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 3,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 2,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 1,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy