Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
58 37,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
49 31,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
46 29,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32 20,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
28 17,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 11,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
18 11,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
16 10,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 8,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
11 7,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 7,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
11 7,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 6,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 4,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 4,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 3,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 3,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 3,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 2,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy