Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 46,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 25,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 20,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 20,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 7,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 2,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 2,5%