Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
19 55,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
10 29,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 14,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 8,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 5,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 5,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
160 79,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
83 41,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
29 14,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
20 9,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 4,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 2,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 0,9%