Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
80 54,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
32 21,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
17 11,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
16 10,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 9,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12 8,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 7,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 6,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 5,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 5,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 4,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 4,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 4,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 2,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 2,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 2,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 2,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 2,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 2,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 100,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 100,0%