Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
27 84,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
14 43,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 34,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 25,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 25,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 3,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
42 100,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
13 30,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,3%