Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
29 27,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
27 25,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
20 19,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 17,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
18 17,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
15 14,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 12,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
10 9,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 9,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 6,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 3,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 2,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,9%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,9%