Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
26 28,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
22 23,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
21 22,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
19 20,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
18 19,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
15 16,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
14 15,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
11 11,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 8,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 7,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 6,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 3,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 3,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 2,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 1,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,0%