Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
52 48,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
25 23,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
25 23,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 18,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
20 18,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
15 13,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
13 12,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
13 12,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
13 12,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 10,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 9,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
9 8,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 5,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 5,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 5,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 5,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 3,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 3,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,9%