Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 60,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 20,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 10,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 10,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 10,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 10,0%