Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
293 96,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
277 91,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
200 66,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
94 31,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
78 25,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
66 21,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
65 21,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
49 16,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
47 15,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
46 15,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
44 14,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
30 9,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
16 5,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
16 5,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
12 3,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 2,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 0,6%