Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
45 49,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
22 24,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 18,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
11 12,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 10,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
8 8,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 7,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 6,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 5,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 3,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 3,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 3,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 3,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 2,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy