Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
106 98,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 5,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 4,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 3,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 2,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,9%