Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
47 71,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 16,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 16,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 13,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 10,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 4,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 3,0%