Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
144 75,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
39 20,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
28 14,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
25 13,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 12,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
23 12,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
22 11,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
16 8,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
15 7,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 7,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 5,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
11 5,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 5,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 5,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 4,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy