Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
233 83,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
78 27,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
60 21,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
37 13,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
31 11,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
29 10,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
28 10,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
21 7,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
21 7,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
20 7,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
13 4,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
10 3,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 3,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 3,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 2,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 2,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 1,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,3%