Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
117 56,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
43 20,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 9,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 8,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
17 8,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
13 6,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
8 3,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 3,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 3,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 2,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 2,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 0,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,4%