Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
45 43,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
29 28,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 14,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 11,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
11 10,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 9,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 7,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 7,7%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
7 6,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 4,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 4,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 3,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 2,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 2,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 2,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,9%