Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
203 64,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
110 35,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
104 33,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
70 22,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
60 19,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
56 17,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
52 16,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
47 15,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
43 13,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
42 13,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
29 9,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
28 8,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
22 7,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
22 7,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
20 6,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
19 6,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 5,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 4,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 3,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 3,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
8 2,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 0,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 0,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 0,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,3%