Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
28 44,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
18 28,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 12,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 11,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 11,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 9,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 7,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 6,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 4,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 4,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 3,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 3,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 3,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 1,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 1,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 1,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 1,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy