Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
41 35,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
34 29,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
21 18,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
18 15,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
12 10,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
10 8,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 8,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
9 7,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 5,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 5,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 5,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 5,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 2,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 2,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 100,0%