Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
399 88,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
127 28,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
94 20,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
89 19,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
62 13,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
61 13,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
37 8,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
32 7,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
25 5,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
17 3,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
12 2,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
12 2,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 2,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 2,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 2,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 2,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 1,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
9 1,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 1,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 1,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 0,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 0,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 0,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy