Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
83 100,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 12,0%