Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
460 91,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
420 83,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
419 83,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
414 82,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
408 81,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
377 75,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
377 75,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
373 74,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
368 73,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
360 71,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
350 69,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
340 67,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
331 65,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
321 63,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
318 63,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
317 63,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
288 57,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
283 56,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
268 53,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
261 51,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
229 45,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
209 41,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
191 38,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
171 34,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
168 33,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
168 33,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
167 33,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
151 30,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
144 28,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
140 27,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
121 24,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
115 22,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
108 21,5%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
102 20,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
54 10,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
49 9,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
34 6,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy