Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
193 61,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
72 22,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
63 20,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
58 18,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
57 18,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
37 11,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
34 10,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
31 9,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
26 8,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
17 5,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 5,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 4,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 4,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
12 3,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
7 2,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
7 2,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 1,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 1,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 1,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 1,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 1,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 1,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,6%