Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
29 46,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 26,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
17 26,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 17,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 15,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 11,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 11,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 7,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 6,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 6,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 6,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 6,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 6,3%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 3,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 3,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 3,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 3,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 1,5%