Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
442 95,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
131 28,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
114 24,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
103 22,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
49 10,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
37 8,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
26 5,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
19 4,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
14 3,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 2,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 0,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 0,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 0,4%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 0,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,2%