Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy

<

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
186 62,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
146 48,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
96 32,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
95 31,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90 30,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
67 22,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
40 13,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
35 11,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
29 9,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
29