Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 48,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
10 40,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 16,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 16,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 12,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 4,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 4,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 4,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 4,0%