Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31 43,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 25,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
16 22,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
11 15,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 12,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 11,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 11,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 11,2%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 8,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 7,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 7,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 5,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 5,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 4,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 4,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 4,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 1,4%