Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
16 45,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 22,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 8,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 8,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 5,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 5,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 2,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 2,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 2,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 2,8%