Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
227 63,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
119 33,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
83 23,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
78 21,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
57 16,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
55 15,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45 12,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
31 8,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 8,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
29 8,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 7,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
25 7,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
24 6,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
22 6,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
21 5,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
19 5,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 5,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
17 4,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 4,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
15 4,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 3,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 3,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
10 2,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
10 2,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 2,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 2,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 1,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4 1,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 0,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy