Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
134 63,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
64 30,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
46 21,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
38 17,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
26 12,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
19 8,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
14 6,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
13 6,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 5,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
10 4,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 4,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
7 3,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
5 2,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
5 2,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 1,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 1,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,9%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 0,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy