Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
664 99,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
365 54,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
160 24,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
118 17,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
104 15,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
65 9,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
62 9,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
47 7,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
41 6,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
36 5,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
22 3,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
8 1,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
8 1,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 1,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 1,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 0,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 0,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 0,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 0,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 0,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 0,3%