Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
116 74,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
35 22,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
28 17,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
28 17,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
26 16,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 10,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
12 7,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 7,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 6,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
10 6,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 5,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 3,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 3,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 1,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
12 100,0%