Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
107 33,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
92 29,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
79 25,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
72 22,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
67 21,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
61 19,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
58 18,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
54 17,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
54 17,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
53 16,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
46 14,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
43 13,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
41 13,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
37 11,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
32 10,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
24 7,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
20 6,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
19 6,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 3,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 3,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 2,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 1,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 0,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 0,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy