Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
65 46,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
37 26,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
34 24,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
30 21,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30 21,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
29 20,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
24 17,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
19 13,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 10,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 10,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
13 9,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 5,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
7 5,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 3,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 3,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 3,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 2,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,7%