Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
223 98,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
98 43,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
51 22,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
44 19,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
34 14,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
18 7,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
12 5,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 5,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
10 4,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 0,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,4%