Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
105 39,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
92 34,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
92 34,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
88 32,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
64 23,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
32 11,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
29 10,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
25 9,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
23 8,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 7,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
16 5,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 4,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 4,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
11 4,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 3,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 2,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 2,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 2,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,3%