Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
375 97,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
291 75,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
107 27,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
100 26,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
81 21,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
63 16,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
62 16,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
55 14,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
55 14,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
52 13,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
28 7,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
26 6,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
25 6,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
18 4,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
16 4,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
15 3,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 2,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 1,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 1,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 1,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 0,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 0,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,2%